Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1.
Als u lessen afneemt bij een trainer van Event Serve, gaat Event Serve er van uit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Deze zijn te vinden op https://eventserve.nl/algemene-voorwaarden/.

Artikel 2.
Een lesuur duurt zestig minuten, een half lesuur duurt dertig minuten. De trainer kan na ieder lesuur volgens de richtlijn van de KNLTB, 10 minuten gebruiken voor andere zaken als een pauze, telefoontjes of het te woord te staan van ouders. Gedurende deze 10 minuten heeft de cursist de beschikking over een baan. In het geval van privéles zal de trainer zijn/haar pauze inkorten tot maximaal vijf minuten.

Artikel 3.
Het lesgeld dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt moet worden, worden de administratiekosten (€ 5,00 per herinnering) bij de cursist in rekening gebracht.

Artikel 4.
Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer dient u altijd contact op te nemen met de train(st)er.

Artikel 5.
Indien tennis -en/ of padellessen uitvallen door weersomstandigheden zullen maximaal 3 lessen worden ingehaald per blok van 15, 17 of 18 lessen, (1e regen les halen we in, 2e regen les is voor de klant, en zo verder met een maximum van 3 inhaallessen). Deze inhaal lessen mogen door de trainer in 1 blok worden gegeven na de reguliere lesperiode van 15, 17 of 18 lessen.

Artikel 6.
Een les door weersomstandigheden met een duur van meer dan 25 minuten worden niet ingehaald.

Artikel 7.
Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen, of zullen de trainingen worden ingehaald.

Artikel 8.
De inhaallessen worden op een door de trainer bepaalde datum en tijdstip ingehaald. Wanneer de cursist niet beschikbaar is wordt deze les eveneens beschouwd als gegeven.

Artikel 9.
Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet vooraf worden afgemeld, kunnen deze niet ingehaald worden. Bij tijdige afmelding zal, indien mogelijk, door de train(st)er getracht worden een inhaalmoment te verzorgen in een andere lesgroep. Voorwaarden hierbij zijn dat de homogeniteit van deze groep niet aangetast wordt en de andere groepsleden geen bezwaar hiertegen hebben.

Artikel 10.
Event Serve is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

Artikel 11.
Alle informatie over les duur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Event Serve heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

PRIVÉLES

Artikel 12.
Trainingen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist dienen maximaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, wordt het lesgeld in rekening gebracht.

GROEPSLES

Artikel 13.
Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. De cursist kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de cursist aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de cursist. In overleg kan hier met instemming van de trainer wel toe worden overgegaan.

Artikel 14.
Tijdens de nationale en/of regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.

Artikel 15.
Event Serve kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk altijd tot deze groepsgrootte kan komen. Bij één speler meer of minder in uw groep zal geen contact met u worden opgenomen. De kosten zijn evenredig aan het aantal spelers dat in uw groep traint. Bij meer dan één speler verschil neemt Event Serve contact met u op en zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing. Event Serve zal niet het financiële verlies van het aantal cursisten in een groep compenseren.